Zarządzanie produkcją - Manufacturing Resource Planning

Zarządzaj zestawieniami materiałów, planowaniem zleceń produkcyjnych, zamówieniami produkcyjnymi

Użyj Odoo do zarządzania wszystkimi operacjami produkcyjnymi. Planuj automatyczne zlecenia i zamówienia produkcyjne. Przeglądaj planowanie w podglądach typu kanban i Gantt. Korzystaj z zaawansowanych funkcji analitycznych do wykrywania zatorów i lokalizacji magazynowych.

Efektywne planowanie zamówień produkcyjnych

Automatyczne planowanie zamówień produkcyjnych i zleceń w oparciu o zasady realizacji zamówień, prognozy ilości i popytu zależnego.

Elastyczne definiowanie danych podstawowych

Produktów, materiałów i marszrut

Masz swobodę tworzenia wielopoziomowych materiałowych struktur składowych, opcji routingu, zmian wersji i rachunku fantomowych materiałów.  Możesz użyć BoM do modelowania lub zleceń produkcyjnych.

Elastyczność we wszystkich operacjach

Ręczna edycja wszystkich operacji na każdym etapie procesu.  Z Odoo, nie będziesz sfrustrowany z powodu zbyt sztywnego systemu.  Można zaprojektować konkretne szablony dla każdej operacji i użyć całego zestawu narzędzi, aby znaleźć rozwiązania wszystkich problemów.

Zamówienia i harmonogramy pracy

Sprawdź dostępność zasobów i ustal wąskie gardła

Zdefiniowanie marszrut i planowanie czasu pracy poprawi wydajność zasobów.  Szybko zidentyfikujesz wymagania dotyczące zasobów i ich ograniczeń, w celu zapewnienia terminowego harmonogramu produkcji. 

Wydajny interfejs użytkownika

Praca z listami, kalendarzami lub wykresami Gantta

To oprogramowanie open source, pozwala na organizowanie zleceń produkcyjnych i zamówień w dowolny sposób.    Przetwarzasz nadchodzące zlecenia w widoku listy, sterujesz w widoku kalendarza i edytujesz proponowany harmonogram w widoku Gantta.

Listy

Widoki Gantta

Kalendarze

Zapasy i analiza produkcji

Śledzenie zmian w wartości zapasów według poziomu działalności produkcyjnej w trakcie trwania całego procesu transformacji.

Pełna integracja z całą działalnością

Sprzedażą, zakupami oraz integracja z rachunkowoścą

Pełnia integracji z zakupami i sprzedażą powoduje, że planowanie zasobów produkcyjnych staje się dokładne.  Integracja rachunkowości pozwala w czasie rzeczywistym dokonac oceny kosztów i uzyskać w rachunkowości sprawozdawczość na temat przychodów ze swoich działań wytwórczych.

2 miliony użytkowników prowadzi swą działalność wraz z Odoo