Nasz blog

Skontaktuj się z nami

Instalacja Odoo / OpenERP na Ubuntu lub Debian

Dariusz Żbikowski
września 2014 — 7013 odsłony 8.0debianinstalacjaubuntu

Parametry konfiguracyjne Odoo

Dariusz Żbikowski
września 2014 — 6732 odsłony 8.0instalacjakonfiguracjawersja