Nasz blog

Skontaktuj się z nami

Instalacja Odoo / OpenERP na Ubuntu lub Debian

Dariusz Żbikowski
września 2014 — 7223 odsłony 8.0debianinstalacjaubuntu

Parametry konfiguracyjne Odoo

Dariusz Żbikowski
września 2014 — 7117 odsłony 8.0instalacjakonfiguracjawersja