Nasz blog

Skontaktuj się z nami

Instalacja Odoo / OpenERP na Ubuntu lub Debian

Dariusz Żbikowski
września 2014 — 8478 odsłony 8.0debianinstalacjaubuntu

Parametry konfiguracyjne Odoo

Dariusz Żbikowski
września 2014 — 8135 odsłony 8.0instalacjakonfiguracjawersja