Odoo wersja 12.0 Community

Do pobrania z Github

Dariusz Żbikowski

Odoo wersja 12.0

Do pobrania z Github

Wersja 12.0 systemu Odoo jest już dostępna. Odoo S.A. przewiduje, że wsparcie długoterminowe będzie prowadzone dla niej do końca roku 2021, patrz: Odoo Long Term Support (LTS)

Można ją pobrać z serwera GitHub - patrz: https://github.com/odoo/odoo lub z repozytoriów nightly, patrz: https://nightly.odoo.com/