Instalacja Odoo na Ubuntu lub Debian

wersja Community 12.0 stabilna

Dariusz Żbikowski
apt-get install postgresql -y