Informacje

Instalacja Odoo / OpenERP na Ubuntu lub Debian

wersja 8 i 9 stabilna

Dariusz Żbikowski
września 2014

Parametry konfiguracyjne Odoo

OpenERP w wersji 8

Dariusz Żbikowski
września 2014

Odoo wersja 8.0 RC1

Do pobrania z GitHub

Dariusz Żbikowski
sierpnia 2014